Moj posao je sajt koji vam pruža mogućnost doživotne zarade uz siguran posao preko interneta. Moj posao, je rad na kompjuteru preko interneta 10-15 minuta dnevno.